Krasslig - Man ska hjälpa, inte stjälpa!

Man skall hjälpa, inte stjälpa!

Krasslig är en hälsoportal med specialinriktning att hjälpa människor med sjukdomsrelaterade problem samt kritiskt granska den svenska sjukvården. På Krasslig skapar man en egen profil, chattar med andra användare, lägger upp sina sjukdomsproblem och deltar aktivt med egna kommentarer. Hemsidan kryllar av inlägg som är fyllda med erfarenheter och nyfikna frågor omkring hälsa och sjukvård.Bli medlem / Logga in

Rubrik: Kvinnorna fick det svårast efter tsunamikatastrofen

Bookmark and Share

De kvinnor som överlevde tsunami­katastrofen har tagit betydligt större psykisk skada än männen. Det visar en ny nationell uppföljning.

– Kvinnorna var drabbade av posttraumatisk stress i avsevärt högre grad än männen, vilket är en stark indikator på att kvinnor reagerar starkare, säger Kerstin Bergh Johannesson, psykolog vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och verksam vid Socialstyrelsens kunskapscentrum för katastrofpsykiatri.

Hon är en av forskarna bakom undersökningen, som nyligen publicerats i tidskriften Journal of Nervous­ and Mental Disease.

Totalt 4 822 svenskar som var med om flodvågskatastrofen i Sydostasien i december 2005 fick 14 månader efter hemkomsten besvara en enkät om sitt psykiska hälsotillstånd.
Kvinnorna hade i snitt 21 poäng på en skala som mäter posttraumatisk stress, mot 15 för männen. Det är ett mönster som känns igen från andra studier, enligt Kerstin Bergh Johannesson.

– Vi vet inte varför, men det skulle kunna vara så att kvinnor har en biologisk sårbarhet, exempelvis ett annat mönster för stresshormoner.

Även personer med tidigare erfarenheter av trauma var i högre grad drabbade av psykisk ohälsa, liksom de som inte var samman­boende eller gifta.

– De som inte har någon att komma hem till är mer utsatta. Det psyko­sociala stödet är oerhört viktigt, säger Kerstin Bergh Johannesson.

För att ta reda på hur graden av utsatthet under katastrofen påverkade den psykiska hälsan ett år senare delades deltagarna in i grupper utifrån om de hade blivit utsatta för livshotande fara eller inte.

Det visade sig, kanske inte oväntat, att de som varit utsatta för livsfara mådde psykiskt sämre än andra överlevare. Mer överraskande var att även de som inte visste om de upplevde att de var hotade till livet eller inte, mådde betydligt sämre än andra överlevare.

– Vi tolkar det som att dessa personer­ inte kunnat ta in upplevelsen och därför utvecklat en oförmåga att bearbeta den.

Kerstin Bergh Johannesson anser att undersökningen pekar på vikten av att vården är medveten om att en katastrofupp­levelse kan sitta i länge och att alla inte reagerar likartat.

– Man bör vara särskilt uppmärksam på dem som varit utsatta för svåra upplevelser och följa dem noga under lång tid, inte bara under de första veckorna.

Källa: http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2009/05/20/kvinnorna-madde-samst-efte/index.xml

 
Område: Mental hälsa | Skriven av: Jonasir


Kommentarer och svar från medlemmar


Skriv kommentar
Var vänlig logga in eller registrera dig för att skriva en kommentar.

Faktadatabasen
Artros (Arthrosis deformans) är en sjukdom som bryter ned en eller flera leders brosk, ofta kallad "ledförslitning".
Artros - Läs mer
Psoriasis är en ärftlig sjukdom som man riskerar att drabbas av om man har medärvt anlag för psoriasis på föräldrarnas sidor.
Psoriasis - Läs mer
Diabetes innebär att bukspottskörteln inte klarar av att producera tillräckligt med insulin vilket kan ge symptom som trötthet, kramper.
Diabetes - Läs mer
Depression är en psykisk sjukdom som kan klassificeras i flera olika undergrupper varav en är egentlig depression.
Depression - Läs mer
Hjärt- och kärlsjukdomar är sjukdomar som påverkar hjärtat och blodkärlen på ett negativt sätt.
Hjärtsjukdomar - Läs mer
Svenska sjukhus
Omröstning
Följ oss
Länkar