Man skall hjälpa, inte stjälpa!

Krasslig är en hälsoportal med specialinriktning att hjälpa människor med sjukdomsrelaterade problem samt kritiskt granska den svenska sjukvården. På Krasslig skapar man en egen profil, chattar med andra användare, lägger upp sina sjukdomsproblem och deltar aktivt med egna kommentarer. Hemsidan kryllar av inlägg som är fyllda med erfarenheter och nyfikna frågor omkring hälsa och sjukvård.Bli medlem / Logga in

Rubrik: Positiva effekter av fysisk aktivitet

Bookmark and Share

1. Hjärta och kärl:
Med fysisk aktivitet ökas slagvolymen, maximala syreupptaget och den totala blodvolymen. Detta leder till att hjärtats kapacitet ökas och därmed minskar hjärtats syrebehov vilket innebär att belastningen minskar på hjärtat.

Riskerna för åderförkalkning, tilltäppning av hjärtats kranskärl och blodproppar minskar pga. kärlens ökade elasticitet, minskad mängd blodfetter och att känsligheten för insulin ökar med fysisk aktivitet och träning.
I muskulaturen ökar mängden små blodkärl som heter kapillärer med fysisk aktivitet. Det är tack vare dessa mycket tunna blodkärl, som bildar ett nät i muskulaturen, som syre och energi kan transporteras till musklerna. Desto mer kapillärer det finns per ytenhet (kapillär densitet) desto bättre kan syre och energi transporteras till musklerna. För de personer som har ”fönstertittar sjukan” (Claudiocatio intermittens) blir problemen mycket mindre genom fysisk aktivitet tack vare en ökad mängd kapillärer.

Att fysisk aktivitet sänker blodtrycket för personer med förhöjt högt blodtryck och minskar risken hjärt-kärl sjukdomar i allmänhet är kraftigt bevisat via forskning och idag bör en läkare ordinera fysisk aktivitet istället för eller i kombination med medicinering mot högt blodtryck. Det finns även indikationer på att risken för slaganfall minskar med fysisk aktivitet.

2. Lungor:
Andningsmuskulaturen och lungorna påverkas så att individer med en låg lungkapacitet ökar sin lungkapacitet tack vare fysisk aktivitet. Dessa effekter kan påverka vissa kroniska lungsjukdomar till det bättre men sambanden är ännu lite oklara.

3. Musklerna
Med fysisk aktivitet ökar muskelkraften och för äldre personer som är aktiva bibehålls lättare den befintliga muskelvolymen. En bibehållen muskelmängd och ökad muskelkraft gör att du orkar mer och minskar risken för skador vid ex fall eller när du snubblar. Med fysisk aktivitet förbättras kopplingarna mellan nerver och muskler vilket kan ge positiva effekter på neuromuskulära sjukdomar samt att det också finns vissa samband för minskad mängd benbrott för de personer som är fysiskt aktiva.

4. Bindväv och skelett
Med regelbunden fysisk aktivitet ökar styrkan och ämnesomsättningen för bindväv och skelett, vilket ger starkare skelett, senor, senfästen och leder. Benskörheten minskar med fysisk aktivitet och desto större belastning på skelettet desto bättre effekt. Styrketräning är den träning som har störst effekt när det gäller att öka benmineraliseringen (dvs. minska benskörheten).

5. Effekter på förbränningsmekanismer
Fysisk aktivitet leder till en ökad förbränning samt ett effektivare förbrännings system i kroppen. De flest fysiologiska system i kroppen blir effektivare om de används ofta. Utsätter du kroppen ofta för en ökad aktivitet och förbränning blir kroppen också effektivare på detta.

Med fysisk aktivitet ökar bl.a. insulinkänsligheten, glukosupptaget i musklerna och kapaciteten för fettförbränning. Detta leder till minskad risk för Diabetes typ II och åderförkalkning samt att det blir lättare att gå ned i vikt.

6. Immunförsvaret
Med måttlig fysisk aktivitet ökar immunförsvaret och motståndskraften för infektioner ökar.

7. Mag-tarmkanalen
Tarmrörelserna (peristaltiken) förbättras med fysisk aktivitet och det finns indikationer på att risken för grovtarmscancer minskar med regelbunden fysisk aktivitet.

8. Nervsystemet
Det finns stark bevisning för att koordinationen och balanssinnet blir förbättrad av fysisk aktivitet. Indikationer visar även på en förbättrad reaktionsförmåga och dessa effekter leder bl.a. till en minskad risk för benbrott (mindre fallolyckor). Men de största vinsterna i denna sektor torde vara det du själv upplever som förbättrad balans, mindre yrsel och du att lättare kontrollerar din kropp (snubblar mindre, minskad ” klumpighet” mm.).

9. Psykosociala funktioner
Med regelbunden fysisk aktivitet eller träning kan öka din självkänsla och självförtroende pga. av bl.a. hormoner som frisläpps i samband med aktivitet eller träning.
Det finns tydliga samband med att regelbunden fysisk aktivitet minskar ångest och i vissa fall även depressioner.

10. Allmänna effekter
Att du blir piggare, starkare, får en ökad uthållighet och lättare håller din vikt eller går ned i vikt är effekter av fysisk aktivitet och träning som du säkert sedan tidigare vet om. Dessa är för de flesta som tränar de absolut viktigaste effekterna. Att vi numera även vet att vi kan förebygga de flesta livsrelaterade sjukdomarna med fysisk aktivitet och träning visar bara ännu mer på hur viktigt det är att du aktiverar dig dagligen.

 
Område: Träning & Motion | Skriven av: Doktorn


Kommentarer och svar från medlemmar


Skriv kommentar
Var vänlig logga in eller registrera dig för att skriva en kommentar.

Faktadatabasen
Artros (Arthrosis deformans) är en sjukdom som bryter ned en eller flera leders brosk, ofta kallad "ledförslitning".
Artros - Läs mer
Psoriasis är en ärftlig sjukdom som man riskerar att drabbas av om man har medärvt anlag för psoriasis på föräldrarnas sidor.
Psoriasis - Läs mer
Diabetes innebär att bukspottskörteln inte klarar av att producera tillräckligt med insulin vilket kan ge symptom som trötthet, kramper.
Diabetes - Läs mer
Depression är en psykisk sjukdom som kan klassificeras i flera olika undergrupper varav en är egentlig depression.
Depression - Läs mer
Hjärt- och kärlsjukdomar är sjukdomar som påverkar hjärtat och blodkärlen på ett negativt sätt.
Hjärtsjukdomar - Läs mer
Svenska sjukhus
Omröstning
Följ oss
Länkar