Man skall hjälpa, inte stjälpa!

Krasslig är en hälsoportal med specialinriktning att hjälpa människor med sjukdomsrelaterade problem samt kritiskt granska den svenska sjukvården. På Krasslig skapar man en egen profil, chattar med andra användare, lägger upp sina sjukdomsproblem och deltar aktivt med egna kommentarer. Hemsidan kryllar av inlägg som är fyllda med erfarenheter och nyfikna frågor omkring hälsa och sjukvård.Bli medlem / Logga in

Träning & Motion

Träning syftar till ett flertal aktiviteter som är menade att förbättra en förmåga. Fysisk träning är nedbrytande och förbättringen (kapacitetsökningen) kommer först i vila, då kroppen eller nervsystemet har återhämtat sig och skapat en så kallad superkompensation. Träning är vanligt inom sport och hälsorelaterade ämnen.

Gjord för fysisk aktivitet
Vi är gjorda för rörelse och för ett stillasittande liv. Människan behöver röra på sig för att behålla sin hälsa och prestationsförmåga. Förr i tiden var människans existens beroende av att hon var fysiskt aktiv. Det krävdes även fysisk aktivitet i jordbrukssamhället för att lyckas försörja sig. I dag har vi i stora drag samma arvsmassa, men de flesta har ett allt mer stillasittande arbete.

Motion kan förebygga ohälsa
Man vinner mycket på att ta hand om sin hälsa genom att regelbundet ågna sig åt någon form av fysisk aktivitet jämfört med om för det mesta är stillasittande. Man brukar känna sig gladare, sover bättre och kan lättare hantera stress och hålla vikten. Utöver detta orkar man mer.

Regelbunden motion minskar risken för att få sjukdomar som t ex ålderdiabetes, högt blodtryck, övervikt, hjärtinfarkt, bröst- och tjocktarmscancer, värk i leder och benskörhet.

Barn behöver motionera
Det är extra viktigt för barn att motionera vad gäller både på fritiden och i skolgymnastiken. Barn och ungdomar som idrottar flera gånger i veckan minskar sin risk för att få benskörhet senare i livet. Har man blivit van vid att vara fysiskt aktiv redan som barn är även chansen större att man fortsätter motionera som vuxen.

Äldre kan också träna
Det är aldrig försent att börja motionera. Undersökningar visar att de som är över 70 när de börjar träna får bättre hälsa. Oavsett ålder kan man oftast vara fysiskt aktiv även om man har en sjukdom. Man anpassar träningen till sina egna förutsättningar.

När man är äldre ger fysisk aktivitet dessutom en bättre balans, man känner mindre yrsel och blir mindre benägen att falla och skada sig själv. Detta kan leda till att man klarar av att bo kvar ensam hemma längre än annars.

Vårdcentralen ger tips på någon fysisk aktivitet som är lämplig både för unga och gamla. På flera olika håll i Sverige finns även särskilda gymverksamheter för äldre personer.

Träning kan ge viktnedgång
Enligt mätningar är var tredje svensk överviktig och var tionde lider av fetma. Fetma innebär att man har ett Body Mass Index på över 30 (BMI). BMI skapar ett mått på relationen mellan vikt och längd. Den som har mycket fett samlat runt magen löper störst hälsorisk. Risken för ohälsa ökar hos kvinnor som har ett midjemått över 88 centimeter och mäns midjemått bör vara mindre än 102 centimeter.

Behöver man gå ner i vikt anses en kombination av fysisk aktivitet och ändrade matvanor vara bra. Bäst fettförbränning uppnås genom att man anstränger sig måttlig och under en längre period. Om man t ex promenerar i rask takt 30 minuter varje dag och inte äter mer än tidigare kan man gå ner cirka ett halvt kilo per månad. Regelbunden motion är för övrigt det säkraste sättet att behålla en viktnedgång.

Läs mer om BMI och fetma i 1177.se. Där kan man även räkna ut sitt BMI.

Ökad prestationsförmåga
Gjorda undersökningar tyder på att prestationsförmågan ökar hos människor som tränar regelbundet. Detta även om man har ett stillasittande arbete. Det kan delvis bero på att syreupptagningen, som både påverkar hjärnans arbetskapacitet och förmåga att lösa problem, blir bättre av fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet som behandling
Diverse besvär och sjukdomar som man redan har fått kan genom träning lindras. Genom att röra på sig kan man t ex minska värk i leder och muskler. Regelbunden träning hjälper även att sänka ett måttligt förhöjt blodtryck och lindra besvären vid lättare nedstämdhet, oro eller sömnsvårigheter. Du slipper helt enkelt medicin genom naturlig fysisk aktivitet.

Länktips:
http://www.kvalitetskatalog.se/Halsa_och_skonhet/Traning_och_motion/
http://motionsguiden.blogspot.com/2006/11/hur-pverkar-kyla-din-motiontrning.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A4ning
http://www.muscles.se/
http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/traning/

Källa: http://www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=31919
Bildkälla: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Stride-q210c.jpg

Faktadatabasen
Artros (Arthrosis deformans) är en sjukdom som bryter ned en eller flera leders brosk, ofta kallad "ledförslitning".
Artros - Läs mer
Psoriasis är en ärftlig sjukdom som man riskerar att drabbas av om man har medärvt anlag för psoriasis på föräldrarnas sidor.
Psoriasis - Läs mer
Diabetes innebär att bukspottskörteln inte klarar av att producera tillräckligt med insulin vilket kan ge symptom som trötthet, kramper.
Diabetes - Läs mer
Depression är en psykisk sjukdom som kan klassificeras i flera olika undergrupper varav en är egentlig depression.
Depression - Läs mer
Hjärt- och kärlsjukdomar är sjukdomar som påverkar hjärtat och blodkärlen på ett negativt sätt.
Hjärtsjukdomar - Läs mer
Svenska sjukhus
Omröstning
Följ oss
Länkar