Man skall hjälpa, inte stjälpa!

Krasslig är en hälsoportal med specialinriktning att hjälpa människor med sjukdomsrelaterade problem samt kritiskt granska den svenska sjukvården. På Krasslig skapar man en egen profil, chattar med andra användare, lägger upp sina sjukdomsproblem och deltar aktivt med egna kommentarer. Hemsidan kryllar av inlägg som är fyllda med erfarenheter och nyfikna frågor omkring hälsa och sjukvård.Bli medlem / Logga in

Reumatism & Bechterew

Reumatism är ett samlingsnamn för de sjukdomar som med smärta och funktionsnedsättning drabbar hållnings- och rörelseorganen i kroppen. Det finns fem olika typer av reumatism inklusive Bechterews sjukdom.

Symptom
Ledgångsreumatism (Reumatoid Artrit): Kronisk sjukdom som visar sig genom inflamerade leder. Lederna svullnar, stelnar och blir känsliga mot beröring. Sjukdomen kan även leda till exempelvis kärlinflamationer eller mjältförstoring.

Sjögrens symptom: Besvär främst i form av torra slemhinnor i bland annat ögon, mun, näsa, hals och luftvägar, samt extrem trötthet. Sjögrens syndrom är den vanligaste av de olika reumatiska systemsjukdomarna.

Systemisk Lupus Erythematosus: Förutom de inflamerade lederna så kännetecknas sjukdomen av det röda utslag, det s.k ”fjärilsutslaget”, som flertalet drabbade patienter utvecklar i ansiktet.

Sklerodermi: Sjukdomens besvär består till största delen av frusenhet och blekhet i fingrar och tår samt förtjocknad och förhårdnad av huden.

Bechterews sjukdom (Ankyloserande Spondylit): Karakteristiskt för denna sjukdom är förstelning mellan leder och band. Kan även angripa andra organ såsom ögon, hjärta och lungor.

Behandling
Eftersom reumatism yttrar sig olika hos olika patienter tillämpas ofta strategin att testa preparat efter preparat tills något fungerar.

Förstahandsbehandlingen vid lågaktiv sjukdom är enligt Läkemedelsboken metotrexat eller sulfasalazin. I andra hand kan guldpreparat eller klorokinpreparat provas.
En medelaktiv sjukdom behandlas i första hand med metotrexat, sulfasalazin eller guldpreparat. Andra och tredjehandsalternativen består av kombinationsbehandlingar.
För en högaktiv sjukdom väljs metotrexat i första hand, i andra hand läggs TNF-alfahämmare till.

Exempel på DMARD-preparat är metotrexat, Salzopyrin (sulfasalazin), klorokinpreparat, guldpreparat, ciklosporin, pencillamin och cytostatika. Metotrexat måste alltid kombinationsbehandlas med folsyra för att skydda levern från skadliga biverkningar.

Nya läkemedel som TNF-alfablockare och lösliga TNF-alfareceptorer är mycket dyra och potenta läkemedel. TNF-alfahämmaren Enbrel har i kombination med metotrexat visat sig kunna få broskskador att läka ut hos vissa patientgrupper. Andra TNF-alfa hämmare är Infliximab och Adalimumab.

Länktips:
http://www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=25408
http://www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=25543
http://www.eirasweden.se/

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Reumatoid_artrit
Bildkälla: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/Ankylosing.jpg/190px-Ankylosing.jpg

Faktadatabasen
Artros (Arthrosis deformans) är en sjukdom som bryter ned en eller flera leders brosk, ofta kallad "ledförslitning".
Artros - Läs mer
Psoriasis är en ärftlig sjukdom som man riskerar att drabbas av om man har medärvt anlag för psoriasis på föräldrarnas sidor.
Psoriasis - Läs mer
Diabetes innebär att bukspottskörteln inte klarar av att producera tillräckligt med insulin vilket kan ge symptom som trötthet, kramper.
Diabetes - Läs mer
Depression är en psykisk sjukdom som kan klassificeras i flera olika undergrupper varav en är egentlig depression.
Depression - Läs mer
Hjärt- och kärlsjukdomar är sjukdomar som påverkar hjärtat och blodkärlen på ett negativt sätt.
Hjärtsjukdomar - Läs mer
Svenska sjukhus
Omröstning
Följ oss
Länkar