Man skall hjälpa, inte stjälpa!

Krasslig är en hälsoportal med specialinriktning att hjälpa människor med sjukdomsrelaterade problem samt kritiskt granska den svenska sjukvården. På Krasslig skapar man en egen profil, chattar med andra användare, lägger upp sina sjukdomsproblem och deltar aktivt med egna kommentarer. Hemsidan kryllar av inlägg som är fyllda med erfarenheter och nyfikna frågor omkring hälsa och sjukvård.Bli medlem / Logga in

Barn

BarnEtt barn tillkommer genom den sexuella förökningen mellan en man (fadern) och en kvinna (modern). Detta sker genom att kvinnans ägg befruktas av mannens spermie. Befruktning kan ske på olika vis; genom samlag (det vanligaste), genom assisterad befruktning eller in vitro fertilisation (IVF). I moderlivet kallas människan för "foster".

Barnets åldrar
Barndomen delas in i nedan beskrivna faser eller åldrar:
Foster - Ett barn i livmodern.
Spädbarn eller baby - Barn som ännu inte börjat att gå.
Koltbarn eller blöjbarn - Barn som går, men inte lärt sig kontrollera sina naturbehov.
Förskolebarn - Barn som ännu inte börjat skolan (1-9).
Skolbarn - Barn som hunnit börja skolan och är i åldern 6-12.
Ungdom eller tonåring - Barn som är på väg att bli vuxna, från 13 till 18 år.

Barndomens början
Man är inte helt enig inom sjukvården om när fostret börjat att vara ett barn. Det finns många olika kulturer och grupper som har olika uppfattningar. Vissa anser att människan är ett barn redan från befruktningens ögonblick, till att människan blir ett barn först vid födelsen. I dagligt tal är man dock inte lika tydlig och uttryck som att "bli med barn" och att "ha ett barn i magen" används flitigt.

Barndomens slut
I biologisk mening upphör en människa att vara barn när hon blir könsmogen. Därefter kallas hon antingen för vuxen eller ungdom. I en del kulturer brukar barnet även genomgå en övergångsrit i samband med puberteten, innan hon eller han kallas för vuxen.

I en modern värld har människan ett tillräckligt bra välstånd för att tonåringar inte skall behöva bidra till familjens försörjning. Under 1900-talet har man därför infört en speciell ungdomstid som är en utdragen övergång från barndom till vuxenliv. Att klara sig i dagens samhälle kan ibland anses svårt och därför krävs det en psykologisk mognad. Därför räknas människan här som barn en längre tid. Gränsen i FN:s barnkonvention för när man slutar vara barn är även 18 år, "om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet".

Omvårdnad
I början av sin existens är barn fullständigt beroende av att försörjas, matas, kläs, värmas, undervisas och uppfostras av äldre människor (vanligtvis modern och fadern). På senare tid har man även uttryckt att även ungdomar är i behöv av ett särskilt skydd och stöd innan de som myndiga personer kan klara sig självständigt i samhället.

En god och kärleksfull relation i det tidiga livet är viktigt för att barnet skall nå sin psykologiska mognad. Det är viktigt att föräldrarna är lyhörda och ser barnets behov och förstår sitt handlande, annars kommer inte barnet utveckla en livstrygghet.

Länktips:
http://www.alltombarn.se/
http://www.growingpeople.se
http://www.vv.se/templates/page3____763.aspx
http://www.vardguiden.se/Theme_Startpage.asp?c=2389

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Barn
Bildkälla: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Walter_de_Maria_Vertikaler_Erdkilometer.jpg

Faktadatabasen
Artros (Arthrosis deformans) är en sjukdom som bryter ned en eller flera leders brosk, ofta kallad "ledförslitning".
Artros - Läs mer
Psoriasis är en ärftlig sjukdom som man riskerar att drabbas av om man har medärvt anlag för psoriasis på föräldrarnas sidor.
Psoriasis - Läs mer
Diabetes innebär att bukspottskörteln inte klarar av att producera tillräckligt med insulin vilket kan ge symptom som trötthet, kramper.
Diabetes - Läs mer
Depression är en psykisk sjukdom som kan klassificeras i flera olika undergrupper varav en är egentlig depression.
Depression - Läs mer
Hjärt- och kärlsjukdomar är sjukdomar som påverkar hjärtat och blodkärlen på ett negativt sätt.
Hjärtsjukdomar - Läs mer
Svenska sjukhus
Omröstning
Följ oss
Länkar